Baldron Logo        

HjemMåleinstrumentMålingBeskyttelseOm ossKontakt

 

Måling av EMF - Elektromagnetiske Felt

 

Grunnlaget for en rasjonell strålebeskyttelse, er en grundig måling med ordentlig utstyr. Enten du gjør dette selv eller lar en fagperson foreta målingene for deg.

Man blir til daglig bestrålt av lav- og høyfrikvente elektromagnetiske felt:  i hjemmet, på arbeidsplassen, i offentlige bygg, på gaten.... Den menneskelige kroppen er ikke «designet» for å tåle den store belastningen av elektromagnestiske felt i dagens nærmiljø. Mange mennesker i Norge er blitt syke av langtidseksponeringen fra EMF, og blir derfor kalt for el-overfølsomme.

Helseeffekter av for sterke elektromagnetiske felt spenner over et vidt spekter, fra bl.a. adferds- og hukommelsesproblemer til demenssykdommer og kreft.

For mere info se:

Folkets Strålevern www.stralevern.no

FELO www.felo.no

Konferansen Wireless Humanity  www.elsymposium.org

...og mange internasjonale sider som www.bioinitiative.org, www.iemfa.org, www.next-up.org,etc.


BALDRON – EMF Norge leverer markedets mest anerkjente måleinstrumenter fra Gigahertz Solutions i Tyskland, supplert med et utvalg av brukervennlige detektorer og målere i alle prisklasser.

  • Utleie av måleutstyr: Vil du sjekke strålebelastningen i ditt eget hjem, nærmiljø eller på arbeidsplassen? Da kan du låne eller kjøpe et pålitelig måleinstrument fra BALDRON sin nettbutikk eller butikken på bsilett, sentralt i Oslo (Fastingsgate 4). vi hjlelper deg gjerne: Tel: 64 94 35 77, post@baldron.com.

  • Måleoppdrag: Du kan også bestille en time hvor en fagkyndig person kommer for å ta målinger og gi realistiske sikkerhetsvurderinger. Det vil da bli utarbeidet en omfattende rapport på sanntidsmålinger og fakta. hvsi ønskelig tar vi også hensyn til helheetsvurderinger rundt hus og helsesituasjonen; nemlig EMF i samenheng med lyskvalitet, luft, inneklima  og biokjemisk belastning (miljøgifter, muggsopp etc). Selv geopatiske faktorer kan kartlegges (spektroider fra forkastninger og vannårer).  - I samarbeid med Norsk Byggbiologi forening videreformidler vi kontakt med erfarne målingsteknikkere og byggbiologer. (kostned fra 1500 kr oppover,  alt etter omfanget av målingen og størrelsen av objektet).

  • Konsulenttjenester: Den brede erfaringen vi har samlet i løpet av årene, ikke minst gjennom kontakten med ledende internasjonale fagmiljøer, anvender vi gjerne for dine praktiske spørsmål. Grunnprisen for konsulenttimer er 600 kr


Du er alltid velkommen til å ta en uforpliktende samtale: Butikken vår i Oslo (Fastingsgate 4) holder åpen mandag til fredag, (minst 11 til 17), Tel: 64 94 35 77.


BALDRON – EMF Norge er medlem av FELO – Foreningen for el-overfølsomme  og Folkets Strålevern. Vi oppfordrer alle våre kunder til å støtte opp rundt deres meget viktige arbeidet for Norges fremtid. Medlemmene får 5 5 rabatt på alle varer inne måling og skjerming.Se her et utdrag fra FELO sine tips til og fra medlemmer:

Forslag til kjøp av apparater for måling av elektromagnetiske felt.

OBS! Måleapparat er vårt viktigste verktøy for å overvinne el-overfølsomhetsreaksjoner.

Skaff deg et måleapparat, så slipper du å bruke deg selv som måleinstrument!

For å få det bedre må du unngå de sterke elektromagnetiske strålekildene. Det er kun måleapparater som måler elektromagnetiske felt, som med sikkerhet kan vise oss hvor disse kildene er og hvor sterk strålingen er. Svaret fra måleapparatet kommer på en rask og nøyaktig måte. Det finnes skjulte kabler, transformatorer, trådløse nettverk, basestasjoner, jordfeil, m.m.. Ofte er det umulig å gjette seg til hvor det er for høy stråling. Måling vil hjelpe deg til å kartlegge strålingen, slik at du kan iverksette de nødvendige tiltak enten det er å unngå strålingen eller å foreta ”el-sanering”.. Resultatet er en bedre helse! Det er verdt investeringen det koster å kjøpe et måleapparat. 

Du trenger to typer måleapparat:

1. Ett apparat til å måle lavfrekvent magnetisk og elektriske felt: De feltene som oppstår i forbindelse med strømnettet og utstyr som er koblet til dette, er 50 Hz i Norge og kalles lavfrekvente felt (LF). Lavfrekvente felt er altså den ”vanlige strømmen” i varmekabler, komfyrer, TV, høyspentledninger, lavspentledninger, PC, lysstoffrør, spotter, og andre elektriske artikler. Disse apparatene omgir seg både med et elektrisk felt og et magnetisk felt.

Magnetiske felt:

Det magnetiske feltet måles i nanoTesla (nT). Det magnetiske feltet avhenger av strømstyrken. Dess mer strømstyrke, dess høyere magnetfelt. Ved apparater som er avslått, er det ikke noe magnetfelt. Magnetfelt er vanskelig å skjerme, de går uhindret gjennom de fleste materialer.

Elektriske felt:

Det elektriske feltet måles med volt pr meter (V/m). Et elektrisk apparat som er tilkoplet strømnettet, vil omgis av et elektrisk felt selv når apparatet er avslått og det ikke gir noen strøm. Elektriske felt kan skjermes.

2. Ett apparat til å måle høyfrekvent stråling: Den høyfrekvente, pulserende strålingen kommer fra mobiltelefoner, trådløs telefon og Internett, andre trådløse installasjoner, mobilmaster, radio- og tv master, basestasjoner, radar, baby-call, etc. Det høyfrekvente feltet måles i mikrowatt per kvadratmeter (µW/m?).

Grenseverdier for stråling som Norges Miljøvernforbund og FELO anbefaler:

Basert på kunnskap fra dem som har erfaring med helseproblemer i forbindelse med elektromagnetisk stråling, anbefaler Miljøvernforbundet og FELO følgende grenseverdier:

Grenseverdi magnetfelt:

Ved lang eksponering for magnetiske felt, spesielt soveplass og arbeidsplass, bør grenseverdi være 50 nT for friske, voksne mennesker. For syke og barn bør ikke soveplassen ha sterkere magnetfelt enn 20 nT. For el-overfølsomme bør man tilstrebe verdier under 10 nT hvis mulig, spesielt på soveplass. Enkelte el-overfølsomme reagerer også på lavere verdier. Merk: 10 nT er øvre grense for el-overfølsomme i tråd med tyske geo-biologer.

Grenseverdi elektriske felt:

Grenseverdi for elektriske felt bør ikke overstige 10 V/m for oppholdssteder.

Grenseverdi høyfrekvente felt:

Grenseverdiene bør i følge forskere senkes til 10 µW/m2 (microwatt per kvadratmeter) utendørs og 1 µW/m2 (microwatt per kvadratmeter) innendørs. For syke og barn bør soveplassen ha så lave verdier som mulig. Det er mulig å skjerme RF-stråling så godt som 100% på soveplassen. Gjeldende grenseverdi i Norge, som Statens strålevern har bestemt, er 10.000.000 µW/m2, noe som er skyhøyt over hva vi mener verdiene bør være.

El-overfølsomme reagerer ofte både på lavfrekvente og høyfrekvente elektromagnetiske felt, men det er vanlig at noen reagerer mer på det ene enn på det andre. El-overfølsomhet er en svært individuell plage. Vi har alle våre egne grenseverdier som vi etter hvert lærer oss å kjenne og kan innrette oss etter.

Viktig å tenke på i forbindelse med måling av stråling:

For det første er det viktig å måle hjemmet ditt. Viktigst er soveplassen som bør være lavest mulig! Husk å måle i alle retninger og i ulike høyder for å være sikker på stråleverdiene. Og mål der hvor du ligger med hodet, for å finne verdier du eksponerer hodet ditt med. Det er lurt å begynne med å skru av hovedsikringen for å sjekke hvor høy bakgrunnstrålingen er. Den kan du vanligvis ikke gjøre noe med, med mindre det er en jordfeil hos naboene eller i egen bolig. Så skrur du på hovedsikringen og måler rundt i huset: PC, TV, telefon, komfyr, ovner, varmekabler, etc.

Ofte varierer strålingen fra sted til sted, og iblant kan det være nok å flytte seg en halv meter for å få det bra. Vær obs på å oppholde deg på tilstrekkelig avstand fra strålekildene. Måleapparatet gir deg svar på om du er utenfor ditt uakseptable strålefelt.

Mål på arbeidsplassen og steder hvor du oppholder deg over tid, er viktig. Her bør det være lave felt.

Skal du på besøk hos andre, på bytur, legebesøk, m.m., ja overalt egentlig, bør du måle for å se om du kan oppholde deg der. Er det høye verdier, bør du prøve et annet sted.

Viktig å tenke på i forbindelse med måling av stråling:

For det første er det viktig å måle hjemmet ditt. Viktigst er soveplassen som bør være lavest mulig! Husk å måle i alle retninger og i ulike høyder for å være sikker på stråleverdiene. Og mål der hvor du ligger med hodet, for å finne verdier du eksponerer hodet ditt med. Det er lurt å begynne med å skru av hovedsikringen for å sjekke hvor høy bakgrunnstrålingen er. Den kan du vanligvis ikke gjøre noe med, med mindre det er en jordfeil hos naboene eller i egen bolig. Så skrur du på hovedsikringen og måler rundt i huset: PC, TV, telefon, komfyr, ovner, varmekabler, osv.

El-overfølsomhet har ført til at flere har måttet flytte fra storbyer til mindre belastede områder, eller rett og slett må bo i en hytte i skogen. Dette representerer et økende problem, særlig i forbindelse med den hodeløse satsingen på trådløse nettverk. De store utbyggingene av nye mobilnett flettet inn gammelt nett er også er stor fare for nærmiljøene. Baldron mener at man MÅ heller bygge ned antallet mobilantenner enn å øke dem.

De fleste mennesker som er el-overfølsomme møter liten eller ingen medlidenhet i hverdagen. De fleste blir «diagniosert» med psykiske eller stress relaterte problemer. Kunnskaps løshet fører mange ganger til at dem blir en glemt eller oversett gruppe mennesker som lider i dagens samfunn.

 

 Hjem - Måleinstrument - Måling - Beskyttelse - Om oss - Ta kontakt

BALDRON © 2008-2009